Kunta-ala hyödyntää paljon sosiaalista mediaa tehdäkseen itseään näkyväksi. Monet kaupunkien ja kuntien johtavat pitävät blogia, jossa kertovat kansanläheisesti kunnan asioista. Näin virkamies koetaan lähestyttävämmäksi, kun blogikirjoitus on vapaamuotoista.  Kunnat mainostavat työpaikkojaan Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä. Pelkällä Kuntarekryn tai lehti-ilmoituksella ei löydy kuntaan työntekijöitä, joten kaikki houkutteluväylät on käytettävä pätevien työntekijöiden rekrytoimiseen. Samalla kunta pystyy mainostamaan itseään hyvänä ja kiinnostavana työnantajana.

Myös Youtubessa on nähtävissä erilaisia kunnista kertovia videoita ja osa kunnista käyttää aktiivisesti Instragamia, jossa julkaistavien kuvien toivotaan herättävän kiinnostusta kuntaa kohtaan. Kunnat kilpailevat asukkaista ja veronmaksajista, joten näkyvyyttä eri medioissa täytyy pitää jatkuvasti yllä. Kunnat toivovat nuoria, maksukykyisiä ja aktiivisia asukkaita, joten somessa esillä oleminen on tämän päivän vaatimus.

Sosiaalisessa mediassa kerrotaan kunnassa olevista tapahtumista ja osallistetaan asukkaita. Tämän päivän trendi on ottaa asukkaita mukaan päätöksentekoon ja osallistaa heitä eri tavoilla. Kunnan pitää näyttää itsestään kuvaa, jotta se on helposti lähestyttävä eikä kankea viranomainen. Facebookissa kerrotaan sekä tulevista että menneistä tapahtumista ja pyritään saamaan asukkaita mukaan erilaisiin toimintoihin. Aktiivinen somekanavien käyttö haastaa kunnan viestinnän jatkuvaan ajan hermolla pysymiseen.