Omassa organisaatiossani kannustetaan kirjoittamaan myös organisaation asioista positiivissävytteisesti sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi meillä avoinna olevien työpaikkojen mainostaminen sosiaalisessa mediassa koetaan hyödyttävän potentiaalisten uusien työntekijöiden löytymistä. Kaikki positiivinen asia, mitä omasta organisaatiosta kerrotaan, luo hyvää työnantajaimagoa. Toki teksteissä pitää ottaa huomioon tietosuoja. Yksityishenkilönä kannattaa olla tarkkana, mitä tietoja itsestään antaa verkkoon, koska tietoja voidaan käyttää väärin ja kerran kirjoittamasi teksti voi tulla joskus esille huonossa valossa. Esimerkiksi politiikoista kaivetaan esille vuosien ja vuosikymmenten takaisia juttuja, joista revitellään isoja otsikoita iltapäivälehdissä. 

Mielestäni sosiaalinen media tarjoaa liian helpon kanavan mustamaalata jotain yritystä tai henkilöä ja aiheuttaa tuntuvaa vahinkoa. Huonoa palvelua saanut asiakas voi saada itsestään jutun iltapäivälehtiin aloittamalla keskustelun aiheesta vaikkapa Facebookin ryhmässä. Jotkut asiat saavat myös liian suuria mittasuhteita, kun isompi yhteisö osallistuu niiden käsittelyyn. Kun juttu on saanut alkunsa, sitä voi olla enää vaikea pysäyttää.

Sosiaalisen median kasvu jatkuu ja osasyynä siihen näkisin yhden hengen talouksien kasvun, jolloin tunnetaan tarvetta kuulua johonkin yhteisöön. Vaikka asuisit yksin, et ole kuitenkaan yksin, kun verkossa olet mukana haluamissasi yhteisöissä. Sosiaalinen media tarjoaa yhä enemmän myös työpaikkoja esimerkiksi mm. bloggaajille ja moderaattoreille. Bloggaajat mainostavat yhteistyökumppaneitaan ja elättävät itsensä blogeilla ja vlogeilla. Moderaattoreita tarvitaan myös, koska keskustelujen asiallisuutta pitää valvoa.

Yritysten pitää olla aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa, koska ostopäätökset tehdään yhä enenevissä määrin verkossa ja yrityksen imago vaikuttaa myös ostopäätöksiin. Jos palveluja on saatavilla samaan hintaan monesta eri paikasta, yrityksen verkossa antama imago voi vaikuttaa siihen, mihin asiakkaan valinta päättyy. Sosiaalisen median kanavat tulevat varmasti lisääntymään. Käyttäjät ratkaisevat, mitkä kanavat saavat eniten suosiota ja sen mukaan lisää käyttäjiä. Esimerkiksi suosituimmasta kanavasta Facebookista on vaikea pysyä ulkona, koska osalla yrityksistä ei välttämättä ole edes verkkosivuja, joten ainoa keino löytää tietoa on omata omat Facebook-tunnukset.

Itselläni sosiaalisen median käyttö ei ole suurta nyt eikä varmaan tästä paljon kasvakaan. En ole aktiivinen keskustelija verkossa, vaan käytän mieluummin aikani muuhun. Facebookia tulen käyttämään pakollisen vähän, eivätkä muutkaan kanavat eivät saaneet minua innostumaan käyttäjäksi. Lähinnä voin etsiä tietoa jostain ja toimia passiivisena katsojana. Tästä kurssista oli hyöytyä, kun tuli tutustuttua uusiin kanaviin, mm. Twitteriin ja Instagramiin. Bloggaus itsessään on ihan kivaa, mutta elämässä pitäisi tapahtua joko paljon kertomisen arvoista tai sitten pitäisi löytää kiinnostuksen aihe, josta haluaisi kertoa muillekin ja joka myös kiinnostaisi muita.